Design a site like this with WordPress.com
Tham gia

BÀI VIẾT

MẤY GHI CHÉP NGẮN CỦA TÔI

Cho đến giờ tôi vẫn cảm thấy tiếc nuối

Mỗi khi nghĩ về một quyết định trước đây của tôi, vẫn cảm thấy tiếc nuối. Hành động thiếu suy nghĩ, mà đúng ra là cũng có nghĩ nhưng mà không đến nơi đến chốn. Từ đó khiến cho mọi chuyện đi đến kết cục ngày hôm nay, làm cho tôi cảm thấy hối tiếc.Đọc tiếp “Cho đến giờ tôi vẫn cảm thấy tiếc nuối”

Đang tải…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.